Pojmy, které je třeba znát

Orientovat se ve veškerých pojmech, které se týkají půjček, je velice náročné. Pokud ale uvažujete nad tím, že zažádáte o úvěr, tak byste se měli seznámit alespoň se základními pojmy. Ty jsou nezbytné pro uzavření smlouvy a pro to, abyste nenaletěli a věděli, co podepisujete. Seznamte se tedy i vy s různými termíny, které se v této oblasti neustále skloňují a se kterými se setkáte při zřizování úvěru.

Jako první je třeba se zorientovat v tom, jak se odborně nazývají osoby, které mají co dočinění s půjčkami. Fyzická či právnická osoba, která vám vypůjčí peníze, se označuje termínem věřitel, dle nového zákoníku zapůjčitel. Naopak osoba, které věřitel půjčuje peníze, se označuje jako dlužník, neboli vydlužitel.

Velice důležitým pojmem je úrok, neboli odměna, kterou zaplatí dlužník věřiteli za to, že mu půjčku poskytl. Jedná se o peněžní částku, která se připočítá k jistině, tedy k vypůjčené částce. S úrokem úzce souvisí pojem úroková sazba, tedy procentuální vyjádření velikosti úroku.
Za nejdůležitější termín se považuje avšak RPSN, tedy roční procentní sazba nákladů. Právě tento údaj by vás měl při zřizování půjčky zajímat zcela nejvíce, poněvadž díky němu můžete odhadnout celkový charakter úvěru, a to bez jakýchkoliv kliček a skrytých poplatků. Hodnota totiž vyjadřuje celkové náklady za úvěr, tedy úroky, veškeré poplatky, pojištění a vše další.

Co se týče samotného splácení půjčky, můžete se setkat s pojmy, jako je splátka, splátkový kalendář anebo splatnost půjčky. Splátka je částka, kterou musí dlužník v pravidelných intervalech odvádět zpět věřitelovi. Splátkový kalendář určuje přesné termíny a výše splátek, aby docházelo k pečlivému a důslednému splácení v rozumných časových intervalech. Splatnost půjčky označuje, kdy nejpozději musí být celá jistina i spolu s úroky splacená.

Seznámit se se základními pojmy není tak náročné. Tato základní orientace vám pomůže získat takový úvěr, který je opravdu výhodný a který vám pomůže.

Be Sociable, Share!